Kružni list WoodCut, oštar zubac 200 mm (44 Z)

2.760,00 rsd

Specijalan alat izrađen od čelika za motorne kose srednjeg i jakog kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća. Mora da se koristi sa odgovarajućim deflektorom-štitnikom.

Kružni list WoodCut, oštar zubac 200 mm (80 Z)

3.370,00 rsd

Specijalan alat izrađen od čelika za motorne kose srednjeg i jakog kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća. Mora da se koristi sa odgovarajućim deflektorom-štitnikom.

Kružni list WoodCut, oštar zubac 225 mm (48 Z)

3.190,00 rsd

Specijalan alat izrađen od čelika za motorne kose srednjeg i jakog kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća. Mora da se koristi sa odgovarajućim deflektorom-štitnikom.

Kružni list WoodCut, tvrdi metal 225 mm (36 Z)

4.690,00 rsd

Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.

Kružni list WoodCut, zubac dleto 200 mm (22 Z)

2.800,00 rsd

Specijalan alat izrađen od čelika za motorne kose srednjeg i jakog kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća. Mora da se koristi sa odgovarajućim deflektorom-štitnikom.

Kružni list WoodCut, zubac dleto 225 mm (24 Z)

5.000,00 rsd

Specijalan alat izrađen od čelika za motorne kose srednjeg i jakog kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća. Mora da se koristi sa odgovarajućim deflektorom-štitnikom.

List za sečenje trave GrassCut 230 mm (4 F)

1.730,00 rsd
Cirkularni nož za travu 230-4, Ø 20 mm

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.

List za sečenje trave GrassCut 230 mm (8 Z)

1.730,00 rsd

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.

List za sečenje trave GrassCut 250 mm (40 Z)

5.820,00 rsd

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.

List za sečenje trave GrassCut 250 mm 40 Z

7.020,00 rsd

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.

List za sečenje trave GrassCut 255 mm (8 Z)

2.030,00 rsd

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.

List za sečenje trave GrassCut 260 mm (2 F)

2.450,00 rsd

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.